Pozdravni govor

Čast mi je i zadovoljstvo pozvati Vas na još jedan stručni skup Društva za ortopediju i traumatologiju HUMS-a, Društva medicinskih tehničara- gipsera i Društva za ubrzani oporavak nakon operacijskog zahvata.

I dalje slijedimo ideju razmjene iskustava i znanja medicinskih sestara i ostalih zdravstvenih djelatnika u svrhu unaprjeđenja sestrinske skrbi kod ortopedskih i traumatoloških pacijenata.
Nadamo se da će stručne aktivnosti naših Društava i dalje doprinositi razmjeni znanja i iskustva medicinskih sestara/ tehničara i ostalih zdravstvenih djelatnika iz područja ortopedije i traumatologije s ciljem podizanja kvalitete skrbi za pacijente.
Ovaj put odlučili smo slijediti „Bajku na dlanu- Hrvatsko Zagorje“, te će se stručni skup održati u oazi sačuvane prirode, zelenila i čistoga zraka, Trakošćanu.
Nadamo se  Vašem dolasku i sudjelovanju u radu stručnog skupa.
Pridružite nam se, educirajte, zabavite i upoznajte „Bajku na dlanu“.

Karmela Hrastinski
Predsjednica Društva za ortopediju i traumatologiju HUMS- a


Poštovane kolegice i kolege,

sestrinstvo je progresivna profesija koja iziskuje cijeloživotno obrazovanje kako bih smo pružili našim krajnjim korisnicima što bolju i kvalitetniju uslugu. Sudjelujte na kongresu „Kontinuirana zdravstvena skrb“ te podijelite i primite znanje koje Vam se pruža.  Cilj  kongres je  istaknuti  značaj kontinuiteta zdravstvene skrbi za pacijenta kroz  predavanja značajnih predavača iz  Europe i Hrvatske.
Vidimo se!

Mario Gašić, mag. med. techn.
Predsjednik Društva medicinskih tehničara gipsera HUMS-a


Poštovane kolegice i kolege,

osobita mi je čast i zadovoljstvo pozvati Vas na zajednički kongres naših Društava u Trakošćanu.
Individualni pristup bolesniku, edukacija bolesnika, savjetovanje o prehrani, fizičkoj aktivnosti i psihološka primjena bolesniku svrha su našeg društva, što rezultira brzim i poboljšanim oporavkom nakon operacijskog zahvata.
Edukacijom sestara nastojimo implementirati takav način rada.
Stoga  Vas pozivamo da svoja znanja i iskustva podjelite sa nama.

Ivana Grgić, bacc.med.techn.
Predsjednica Društva za ubrzani oporavak nakon operacijskog zahvata HUMS-a