Dobro došli!

Datum održavanja: 05.-07.11.2020.
Mjesto održavanja: Hotel Trakošćan, Trakošćan
Rana kotizacija: do 01.06.2020.
Rok za prijavu sažetaka: 01.03.2020.

PRIJAVA INFO   PRIJAVA ZA DOGAĐAJ   SAŽETAK INFO   PRIJAVA SAŽETAKA

Kontinuirana zdravstvena skrb

05.-07.11.2020.
Hotel Trakošćan, Trakošćan

 
TEME

Edukacija medicinskih sestara/tehničara
Funkcionalna stabilizacija prijeloma
Medicinske sestre/tehničari, ozljede i Objedinjeni hitni bolnički prijem
Primjena ERAS protokola kod ortopedsko-traumatoloških bolesnika
Pokazatelji sigurnosti pacijenta
Važnost komunikacije u provođenju ERAS protokola
Primjena novih smjernica u sestrinskoj praksi
Slobodne teme

 
PANEL DISKUSIJA

Tema: Specijalizacije u sestrinstvu

Sudionici
Mario Gazić- mag. med. techn.-  predsjednik HKMS
Anica Prašnjak- bacc. med. techn.- predsjednica Glavnog vijeća HSSMS-MT
Tanja Lupieri- mag. med. techn,- predsjednica HUMS-a
doc.dr.sc. Marijana Neuberg, mag. med. techn.- pročelnica Odjela za sestrinstvo Sveučilišta Sjever 
Karmela Hrastinski- mag. med. techn.- predsjednica Društva za ortopediju i traumatologiju HUMS-a
Ivana Grgić, bacc. med. techn.- predsjednica Društva za ubrzani oporavak nakon operacijskog zahvata HUMS-a
Mario Gašić, mag. med. techn.- predsjednik Društva medicinskih tehničara gipsera HUMS-a
Voditelj panel diskusije
dr.sc.Biljana Kurtović, mag. med. techn- Hrvatski nacionalni savez sestrinstva

 
RADIONICE

RTG dijagnostika prijeloma
Funkcionalna stabilizacija prijeloma

 

ORGANIZATORI
Hrvatska udruga medicinskih sestara

Društvo medicinskih tehničara-gipsera

Društvo za ortopediju i traumatologiju

Društvo za ubrzani oporavak nakon operacijskog zahvata

 

SUORGANIZATOR

Opća bolnica Varaždin

Sveučilište Sjever

 

POKROVITELJI

Općina Bednja

Hrvatska komora medicinskih sestara