Dobro došli!

Datum održavanja: 05.-07.11.2020.
Mjesto održavanja: Hotel Trakošćan, Trakošćan
Rana kotizacija: do 01.06.2020.
Rok za prijavu sažetaka: 01.03.2020.

PRIJAVA INFO   PRIJAVA ZA DOGAĐAJ   SAŽETAK INFO   PRIJAVA SAŽETAKA

Kontinuirana zdravstvena skrb

05.-07.11.2020.
Hotel Trakošćan, Trakošćan

 
TEME

Edukacija medicinskih sestara/tehničara
Funkcionalna stabilizacija prijeloma
Medicinske sestre/tehničari, ozljede i Objedinjeni hitni bolnički prijem
Primjena ERAS protokola kod ortopedsko-traumatoloških bolesnika
Pokazatelji sigurnosti pacijenta
Važnost komunikacije u provođenju ERAS protokola
Primjena novih smjernica u sestrinskoj praksi
Slobodne teme

 
PANEL DISKUSIJA

Tema: Specijalizacije u sestrinstvu

Sudionici
Mario Gazić- mag. med. techn.-  predsjednik HKMS
Anica Prašnjak- bacc. med. techn.- predsjednica Glavnog vijeća HSSMS-MT
Tanja Lupieri- mag. med. techn,- predsjednica HUMS-a
doc.dr.sc. Marijana Neuberg, mag. med. techn.- pročelnica Odjela za sestrinstvo Sveučilišta Sjever 
Karmela Hrastinski- mag. med. techn.- predsjednica Društva za ortopediju i traumatologiju HUMS-a
Ivana Grgić, bacc. med. techn.- predsjednica Društva za ubrzani oporavak nakon operacijskog zahvata HUMS-a
Mario Gašić, mag. med. techn.- predsjednik Društva medicinskih tehničara gipsera HUMS-a
Voditelj panel diskusije
dr.sc.Biljana Kurtović, mag. med. techn- Hrvatski nacionalni savez sestrinstva

 
RADIONICE

RTG dijagnostika prijeloma
Funkcionalna stabilizacija prijeloma

 

ORGANIZATORI
Hrvatska udruga medicinskih sestara

Društvo medicinskih tehničara-gipsera

Društvo za ortopediju i traumatologiju

Društvo za ubrzani oporavak nakon operacijskog zahvata

 

SUORGANIZATOR

Opća bolnica Varaždin

Sveučilište Sjever

 

POKROVITELJI

Općina Bednja

Hrvatska komora medicinskih sestara

NOVOSTI VEZANE UZ KORONAVIRUS

Željeli bismo vas obavijestiti da pažljivo pratimo razvoj situacije prema uputama Mistarstva zdravstva, Ministarstva turizma i ostalih institucija. Važno je napomenuti kako dolazak putnika u Hrvatsku nije ograničen. Nema mjesta panici te se trenutno ne planira promjena ili otkaz održavanja događanja. I dalje ćemo pratiti sve novosti i upute nadležnih organa Republike Hrvatske.

Obraćanje ministra zdravstva RH i ministra turizma RH turističkom tržištu i poslovnim partnerima hrvatske turističke industrije